Coronapandemi

Museumsøen Schloss Gottorf er åben. Vi har samlet alle de vigtige oplysninger til dit besøg HER. Da vi i øjeblikket kun har tilladelse til at give adgang til et begrænset antal gæster på samme tid, bedes du kontakte vores service før dit besøg for at reservere et billet: +49 (0) 4621 813 222, service@landesmuseen.sh.

schliessen
Gå til hovedområdet
Alle regionale museer i Schleswig-HolsteinAlle regionale museer i SH

Masterplan for Gottorp

Modernisering af Slesvig Museumsøen

Formidlingen af historie, kunst og kultur samt arkæologi kræver plads. Og ikke mindst moderne og tidssvarende omgivelser, der lader udstillingsgenstandene komme til deres ret og udfolde deres fulde potentiale. Til glæde for os alle.

Slesvig Holstens regionale museer har derfor besluttet at udvikle en "masterplan for Gottorp" og påbegynde moderniseringen af Slesvig Museumsøen. Den nye museumsø forventes at stå færdig sidst i 2027.

Udgangspunktet

Slesvig Museumsøen er hjem for Museum for Kunst og Kulturhistorie samt Museum for Arkæologi. Begge museer blev grundlagt i Kiel i det 19. århundrede og dermed midt i en meget omskiftelig periode i verdenshistorien. Efter anden verdenskrig flyttede museerne ind på Gottorp Slot, som de seneste 100 år frem var blevet brugt som kasserne. Bid for bid blev der rettet op på fortidens byggetekniske synder, og det lykkedes at integrere samlingen i den historiske arkitektur. Siden da er der ikke blevet foretaget nogen afgørende arkitektoniske forandringer.

Spoler vi frem til det 21. århundrede har museumsgæsterne i dag høje forventninger til kunst- og kulturoplevelser. Skal disse forventninger indfris, er der netop behov for afgørende arkitektoniske forandringer. Denne holdning gik igen i en storstilet rundspørge blandt museumsøens gæster foretaget i 2012. Et museumsbesøg er i dag ikke bare et museumsbesøg, men derimod en mangefacetteret kulturoplevelse.

Eksternt indhold

På dette tidspunkt finder du eksternt indhold, der supplerer artiklen. Du kan vise det med et enkelt klik.
Eksternt indhold
Jeg accepterer visning af eksternt indhold og accepterer alle cookies på dette websted. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mere om dette i vores Databeskyttelseserklæring og Cookie-erklæring .

Fremtidsperspektivet

"Masterplanen for Gottorp" omfatter en udvidelse af slottets østside, der nænsomt skal bringe dette historiske bygningsværk ind i fremtiden med respekt for fortiden. Herudover vil der blive foretaget en modernisering af museumsrummene i slottets indre.

Baggrunden for ombygningen af Slesvig Museumsø er et ønske om at kunne byde museumsgæsterne inden for i tidssvarende rammer. Her starter og slutter gæsternes besøg. Her kan de lade sig opsluge og glemme tiden. Udstillingerne på museerne konciperes og opbygges helt forfra som en del af "masterplanen for Gottorp". Fokus ligger her på tydeligt markerede rundgange og overordnede temaer, moderne formidlingsmuligheder med udgangspunkt i de mange digitale muligheder samt et handicapvenligt og inkluderende design.

Ansvaret

Gottorp Slot nævnes første gang i 1160, og slottes lange byggehistorie er præget af store forandringer. Vestfløjen blev opført i renæssancestil i 1530 som det første renæssancebyggeri nord for Elben. Få år senere blev østfløjen og nordfløjen opført. Omkring år 1700 blev sydfløjen ombygget i barokstil på foranledning af Frederik 4. af Slesvig-Holsten-Gottorp. Sydfløjen rager op over den gamle renæssancebygning mod øst. Grundet Frederik 4.'s tidlige død blev det planlagte og betydeligt større paladsbyggeri aldrig færdigt.

Med udvidelsen af slottets østside videreudvikles og nyfortolkes Frederik 4's vision (1671– 1702), som aldrig nåede at blive realiseret i hans levetid. I forbindelse med udviklingen af masterplanen udskrev stiftelsen en arkitektkonkurrence, der blev vundet af tegnestuen Holzer Kobler Architekturen. Det nye design overholder selvsagt forskrifterne i bygningsfredningsloven, der bl.a. foreskriver at den nye tilbygning skal afgrænses tydeligt fra den eksisterende bygning. Hele vejen op igennem historien er byggetekniske forandringer ofte blevet mødt med modstand og kritiseret for at være for avantgarde.

Omkostningerne

Moderniseringsprojektet kræver en investering på 31,2 millioner euro. Halvdelen af beløbet finansieres af delstatsregeringen i Slesvig-Holsten gennem et støtteprogram ved navn "Impuls". De resterende 15,6 millioner euro har man fundet i finansloven.

Landesmuseen Schleswig-Holstein
schliessen
Rul op